"หม้อนึ่งก้อนเชื้อเห็ด"บ้านเห็ด"

หม้อนึ่งก้อนเชื้อเห็ด"บ้านเห็ด" เป็นการต่อยอดจากหม้อนึ่งลูกทุ่งใน"โครงการหลวง ห้วยฮ่องไคร้" บนดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่    "บ้านเห็ด" ได้ใช้ควมารู้ทางวิศวกรรม ปรับปรุงและดัดแปลงหม้อนึ่งลูกทุ่งเดิม ที่มีปัญหาไม่สามารถนึ่งให้ก้อนเห็ดทุกก้อนสุกพร้อมๆกันในเวลาสั้น   โดยปกติในโครงการหลวงฯต้นแบบหม้อนึ่งลูกทุ่ง   ใช้เวลาในการนึ่งประมาณ 4ชั่วโมงต่อการนึ่ง 1ครั้ง

แสดงตัวอย่าง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น